SRT – Spiritual Response Therapy

  Svět poznáváme prostřednictvím svých pěti smyslů. Vnímáme dění kolem nás a budujeme si systém přesvědčení založený na tomto vnímání. A vynášíme soudy-to je správné nebo špatné, dobré nebo zlé, pozitivní ( produktivní ) nebo negativní ( destruktivní ). Tyto soudy pak tvoří rámec našeho života, jsou to vlastně programy, které řídí naše chování a jednání.

Základem metody SRT je zkoumání příčin negativních programů a systémů přesvědčení člověka   a jejich odstranění.

 

Komunikačním prostředkem je kyvadlo.

 

 

Bože, dej,

   abych našel sílu změnit to,

   co změnit mohu.

 

   Smířit se s tím,

   co změnit nemohu.

 

   A především, dej mi moudrost

   rozeznat první od druhého.