Kandidátka na post prezidentky ČR

 Vážení přátelé,


chci Vám nesmírně poděkovat za Vaše nasazení a tvůrčí aktivitu. Díky Vám se začíná naplňovat vize, že když víme, co chceme, má to velikou sílu a nejsou k tomu třeba peníze. Protože jste se rozhodli a potom konkrétně něco udělali, stal se zázrak, který nás všechny překvapil. Nasbíralo se 72 610 podpisů. Bylo jich ještě o pár tisíc víc, ale údaje byly často neúplné a proto jsme je museli vyřadit.
Věřím, že tady vzniká základ do budoucna, kdy se vždycky dokážeme propojit a spojit pro věci důležité.

Děkuji a přeji všem hodně tvůrčích sil do dalších dnů.

                                                                                                                                     Táňa Fischerová

 

                                        

TÁŇA FISCHEROVÁ

Životopis

 

* 6.6. 1947 Praha

herečka, poslankyně parlamentu ČR (2002–2006)

Po dvou letech studia na brněnské Janáčkově akademii múzických umění nastoupila do pražského Činoherního klubu, odkud musela v roce 1973 odejít. Hostovala v různých divadlech, spolupracovala zejména s Janem Kačerem a Evaldem Schormem. Točila filmy s Antonínem Mášou, Jaromilem Jirešem, Miloslavem Lutherem a Karlem Kachyňou. S Martou Kubišovou a Janem Kačerem moderuje televizní Adventní koncerty.
V červnu 2002 na kandidátce US-DEU zvolena jako nezávislá poslankyně do Parlamentu ČR. Mandát skončil v červnu 2006.

Vedle umělecké činnosti se podílí na práci v nadacích a občanských sdruženích – členka správní rady Nadace Vize 97, čestná předsedkyně občanského sdružení Remedium (pro duševní zdraví), prezidentka ITI (české středisko mezinárodního divadelního institutu), členka rady patronů přátel Hnutí Duha, členka Společnosti pro trvale udržitelný život, členka poradního sboru občanského sdružení Máme otevřeno? (pro integraci mentálně postižených), členka Amnesty International, patronka domu Šance.

 

Proč jsem přijala kandidaturu na prezidentku/prezidenta České republiky:

 

Vážení přátelé,v minulých dnech jsem se po úvaze rozhodla vyslyšet přání rostoucího počtu lidí, abych rozšířila řady kandidátů, kteří se ucházejí o úřad hlavy státu. Vedlo mě k tomu několik důvodů.

  1. Jsem přesvědčena, že tuto funkci má zastávat člověk, který bude za všech okolností obhajovat nadstranickost a vždy zohledňovat zájmy celé společnosti, nikoli jen jedné její části.
  2. Přímá volba je jedinečnou příležitostí k tomu, aby si občanská společnost zvolila ze svých řad osobnost, přinášející ideje, které současné společnosti scházejí. Pokud se tak nestane, zůstane tento způsob volby pro občany zmarněnou příležitostí.
  3. Tato volba nabízí všem lidem, aby se aktivně zapojovali nejenom tím, že k ní přijdou, ale už v době jí předcházející. Aby diskutovali mezi sebou, co by měla zosobňovat hlava státu a jaké by měla mít vlastnosti. Aby sami hledali možnosti, jak svá přání naplňovat. Tak se mohou spolupodílet na věcech veřejných.
  4. Je možné ukázat, že v kampani nejsou nutné investované miliony, ale aktivita lidí.
  5. Chci období předvolebního času i případného výkonu prezidentské funkce využít k otevření prostoru k rozhovorům a hledání programů a postupů, které by mohly vést k proměnně současné situace. Jsem přesvědčena, že změna je možná.

Z těchto důvodů jsem se rozhodla vstoupit mezi ostatní kandidáty a obohatit kampaň o tyto nové akcenty.Vaše Táňa Fischerová28.7.2012 v Kytlici.

 

Zdroj : Facebook

 

https://www.prezidentkatanafischerova.cz/