...o mně

...o mně

Člověk a kůň jsou spolu historicky spojeni již tisíciletí. Kůň nám sloužil na poli, ve válkách a jako dopravní prostředek. Koním vlastně lidé vděčí za mnohé. Na svých zádech vlastně přenesl člověka přes obrovské vzdálenosti a provázel ho dlouhou historií a přenesl nás až do dnešní doby. V dnešní době už pro nás ale kůň není životně důležitý, tak jak to bylo dřív.

Kůň je teď pro nás společníkem,  přítelem a také prostředkem ke sportovní kariéře.

V nedávné době zaujal místo v naší společnosti také jako uznávaný terapeut a pomocník pro osoby s různým zdravotním postižením. Koně mají úžasnou sílu a  schopnost, otvírajících zavřené dveře do plnohodnotného života lidem, kteří se narodili anebo během svého života přišli k nějaké újmě na zdraví, ať už mají  nemocné tělo či duši.    

Hipoterapie je léčebná metoda, která působí  prostřednictvím pohybových impulzů, vznikajících při koňské

chůzi.

Díky tomu, že kůň má velice podobný pohybový stereotyp chůze jako člověk, nutíme tak centrální nervový systém pohybově znevýhodněného člověka zpracovávat a    vysílat vjemy a příkazy, které by za normálních okolností vysílal při lidské chůzi. Je tak možno docílit pokroků právě v rehabilitaci pohybu u dětí i dospělých tam,   kde je postižena koordinace, rovnováha a vývoj vzpřimování

Pedagogicko-psychologické aktivity (aktivity s využitím koní - AVK a psychoterapie pomocí koní - PPK) využívají působení kontaktu s koněm a zážitku z jízdy na  psychiku člověka. Aktivity s využitím koní je vhodná pro děti s  dyslexií, hyperaktivitou, výchovnými problémy, mentální retardací a psychiatrickými poruchami  (autismus, neurózy, psychózy, návyky, sklony klienta k sebepoškození). Cílem AVK je kůň jako prostředník k podpoření pozitivních změn v chování, odstranění nebo    zmírnění projevů duševních poruch. U dětí se syndromem ADHD (lehká mozková dysfunkce) je terapie také velmi vhodná; využívá k výuce školních znalostí - mozek   snadněji pracuje a uloží si do paměti vědomosti a zážitky, pokud jsou emocionálně podbarveny. Děti se na koně velmi těší a mnohem ochotněji spolupracují. Podle     svých schopností se učí o koně starat a aktivně ho ovládat s cílem zlepšení jejich fyzické kondice a sebevědomí.

 

Proč právě koně?

 

Kůň je empatický a ohleduplný vůči člověku vykazuje zdrženlivost, nepodbízí se, nereaguje lidsky - nemstí se, netrestá bezdůvodně.

Při terapii využívám citového vztahu s koněm, korekci poruch zvládá kůň sám, dá jasně najevo, co už nebude akceptovat v jediném okamžiku zaměstnává  všechny  systémy lidského organizmu.

Každý kůň je jedinečný svou tělesnou stavbou a svojí osobností. Z vlastní zkušenosti vím, že kůň je citlivým barometrem osobnosti člověka, který s ním  spolupracuje. Díky svým vyvinutým smyslům je schopen vnímat podprahové signály, které člověku běžně unikají. Kůň velmi citlivě vnímá aktuální naladění člověka.  Přijímá informace, které vyjadřujeme formou neverbální komunikace (způsobem pohybu a postoje, napětím svalstva), i verbálně (intenzitou, intonací a chvěním hlasu) a okamžitě na tyto signály reaguje.

Koně neoklameme. Kůň si člověka „přečte" v okamžiku prvního setkání a podle toho jej nadále vnímá.

Kůň nabízí člověku přátelství, „zrcadlo", vzájemný respekt, prožití pocitu „teď a tady", upřímnost, nestrannost, sama sebe.  

 

Kateřina Strakošová (autor článku)