...napojím Vás na světelnou podstatu

   Napojení na světelnou podstatu sebe sama je pro ty, kteří dosáhli a přijali poznání, že vnější události, které se nás dotýkají, odrážejí stav našeho nitra, které nám tímto zrcadlí nezbytné zkušenosti nutné pro náš vývoj a růst. Uvědomují si, že hlavní práce je na sobě samém, pracují na své osobnosti a s pokorou přijímají vše, co jim život přináší.

   Vědí, že nejen viditelná hmotná realita je jediná a skutečná. Touží po pochopení smyslu bytí a chtějí být aktivním světelným účastníkem na tomto velkém vesmírném programu.

   Napojením získávají možnost čerpat ze svých hlubin poznání a nasměrovat se na cestu srdce.

   K samotnému procesu je nutná osobní návštěva, při které v relaxačním stavu nejprve zharmonizuji čakry a všechna těla. Poté duchovní tělo klienta uvedu a napojím na jeho světelnou podstatu, kde je již očekáván průvodci, kteří mu předají na podvědomé, u někoho vědomé úrovni informace, které daná bytost potřebuje.

   K napojení je potřebná harmonie těla, ducha i duše. Připravenost posoudím a pak vyhodnotím, zda  je napojení pro jedince vhodné.

 

Cena napojení s konzultací je 350,-Kč

 

 

Kontakt

Hana Spáčilová

tel.: 608/774 358

email: spacilova.han@seznam