Kineziologie-One Brain

  Metoda ONE BRAIN slouží k vystopování příčiny emocionálního stresu a určení potřebné korekce, která uvolní a   navodí přirozený tok energie v organismu, který se zablokoval právě v důsledku tohoto prožitého stresu. Na zablokovanou energii časem reaguje naše fyzické tělo nemocí či nedostatečnou funkcí orgánů, trpí naše psychika.

Metodou ONE BRAIN je možné pomoci při řešení jakéhokoli fyzického či psychického problému, který vznikl v důsledku silného negativního emocionálního zážitku.

Tato technika je obzvlášť vhodná pro práci s dětmi.

 

Komunikačním prostředkem v rámci systému ONE BRAIN je svalový ( kineziologický ) test.

 

Když chceš vědět, jaké jsi měl včera myšlenky, podívej se dnes na své tělo.

Když chceš vědět, jak tvé tělo bude vypadat zítra, podívej se dnes na své myšlenky.

                                                                             ( staré indické přísloví )