Hlubinná abreaktivní psychoterapie

   Na obecně teoretické úrovni platí, že hlubinnou abreaktivní psychoterapií je možné řešit všechny případy, kdy příčinou současných potíží je nějaké trauma prožité v minulosti. Při tom není rozhodující, zda si je klient nějakého takového traumatu vědom, či nikoli.    ………….

   Spadají sem tedy všechny psychické a psychosomatické potíže, tj. např. neurózy, různé reaktivní stavy, poruchy spánku, psychózy, paranoidní reakce, maniodepresivita, schizofrenie, sexuální deviace, vztahové problémy a řada dalších potíží.

   Kromě toho je hlubinná abreaktivní psychoterapie velice vhodným nástrojem při rehabilitaci poúrazových nebo pooperačních stavů. Každý úraz nebo operace není jen traumatem fyzickým, ale také psychickým. A jestliže takové psychické trauma (….) zpracujeme, je pro psychiku najednou mnohem snazší se o traumatizovanou část starat. To se pak projeví urychlením a zkvalitněním celého rehabilitačního procesu.

   Je nutné se zmínit o jevu, který při práci ( terapii, pozn. Lba ) běžně pozorujeme. Když budeme s někým pracovat, zjistíme, že je schopen si vybavit nejen události      „ od narození až do přítomnosti“, ale že je schopen vybavit si i události svého vlastního narození, je schopen si vybavit celou dobu prenatální a může dokonce jít ještě dál do minulosti. Přitom se zatím nepodařilo najít nějakou nejzazší mez v minulosti, za kterou by nebylo možné jít. ……. Dostáváme se k tomu, o čem se běžně hovoří jako o minulých životech. ………

                                                      ( Andrej Dragomirecký, Psychoterapie I, str. 3-23 )

 

Tato metoda nepoužívá hypnózu, klient je při plném vědomí ( tzv. alfa – hladina ), pozn. Lba    

 

Lidi nemůžeme naučit ničemu;

dá se jim pouze pomoci,

aby všechno objevili ve svém nitru.

 

GALILEO GALILEI