... astrologie

... astrologie

Astrologie je cenným nástrojem k poznání. Nástrojem velmi efektivním, ale v dnešní době, vzhledem ke snadné dostupnosti, často znehodnoceným.

V horoskopu člověka jsou skutečně obsaženy informace o jeho vlohách, povaze, podmínkách života, i o cestě, která je pro něj optimální. Nejsou zde ale informace o tom, jak s těmito předpoklady daný jedinec naloží. Proto smysluplný astrologický výklad nespočívá v odkrytí toho, co se v životě člověka děje (byl jsem u astrologa a ten všechno uhodl), ale má sloužit k poznání souvislostí života tak, aby s nimi člověk mohl dále pracovat. Správně uchopený astrologický výklad je nástrojem nikoliv nepodobným psychoanalýze a řada psychoterapeutů jej také k účelům analýzy s úspěchem využívá. Pohled do horoskopu totiž velmi rychle odkryje pravou podstatu potíží a také způsob, jakým je s nimi možno pracovat.

Nativní horoskop (celoživotní dispozice) zase podá cenné informace o skutečných možnostech člověka a o tom, co může udělat pro jejich úplné využití. Může ukázat cestu, která (a to už v momentě, kdy se na ni vydáme) znamená naši smysluplnou seberealizaci.

 

Více na : www.nebeskezrcadlo.cz/