Ženy za starých dob

17.04.2011 14:15

 

(spoluautor : Lenka Balášová, 2011)

      Předkládám k nahlédnutí úryvek článku,který téměř před 80ti lety otiskli v ženském časopise spolu s reklamami na prací prášky, záhadnými strojky na rovnání nosu  a mezi hlásáním o módních trendech konce 20.let minulého století. Je to článek, ve kterém sto let starou češtinou pán Zásmucký opisuje krásu a zdatnost žen tak, jak ji známe z historie a srovnává ji se „současnými“ emancipačními snahami tehdejších žen.

     Toto čtení mě přimělo k vyjádření názoru na problém Žena-Muž v dnešním světě.Budu ráda,když se přidáte a zapojíte se v diskuzi  svými vlastními názory,myšlenkami a zkušenosmi ( najdete dole pod článkem.)

Třeba se spolu přiblížíme k řešení,které nám napoví,jak z této „šlamastiky“ven.

Pěkné čtení :)

 

 

František Picko-Zásmucký:

                            Ženy za starých dob.

                                           II.

 

 

Obyvatelé Peru uctí­vali panny, ochránkyně boha Slunce, jakožto by­tosti vyšší, nedotknu­telné.

Většina národů vý­chodních, ať již žena není u nich tak považo­vána, vzývají mezi svý­mi bohy v jakési předtuše čehosi ovlivňujícího, vyššího, i božstva ženská. Ba i u divochů přes veškero zotročení ženy jeví se určitý jejich vliv na jakousi zdrženlivost a ušlechtilost mravů. U Auronů, Azteků a obyva­telů úžiny Darejské, be­rou ženy i podíl na ve­řejné správě. V severo­západní Americe nalezl Vancouver ženy převy­šující muže odvahou a silou. V Monopotamě jsou ženy i ve vojsku. Taktéž vládnou v Matembu a na Angolském pobřeží. Nesmírný jejích vliv u národů civilizovaných netřeba uváděti.

Od Semiramídy a Zenobie až k Alžbětě ang­lické a Kateřině II. táhne se řada žen, vládnou­cích panovnic, k jichž jménu pojí se sláva, lesk a vznešenost světská. Ženy, jež získaly si trvalých zásluh a světových jmen, nalezli bychom ve všech oborech lidského vědění a působnosti.

 Schiller kdysi napsal: ,Ctěte ženy!" Ducha­plný Virey pak: „Buďsi muž silnější ženy. Ne­následuje však, že příroda dala by výhradní právo silnějšímu, aby ovládal slabší. Moc a násilí otročí, duševní soulad a porozumění činí ženu oddanou a upřímnou družkou. I dávné válečné zákony sklánějí se před zajatkyněmi, jež vítězný muž ne­přítel vyvolil by si za manželku. Pardonují je a osvobozují. Královstvím ženy jest něha a láska, těmi nabývá žena mocí i nad nepřítelem, podma­ňuje ho měkkosti a trpě­livostí, zatím co silou by ho jen dráždila. A poddává-li se a sklání, jen proto tak činí, aby tím více poutala, ovládala a velela."

 A nyní? Jak nyní jeví se nám žena? Jako by v té poválečné době, v tom víru, chaosu a miho­tavém kolotání ztratila cíl. .Rozhání se kamsi roztříštěna za matnými nejasnými metami, potácí se v mátožných snech, vidinách a snahách, chtějíc mermomocí rovnati se muži. Jde přes mrtvoly, je až násilná. A netuší, že lehce ztratiti by mohla, co budovala věky, připraviti se o ono právo, je­diné kouzlo ženství, o onu dávnou, lety dobytou prestiž, onen prestol, na nějž ji muž během doby ve svém nitru pozved, vyvýšil, a k němuž po věky vzhlížel jako ku polobožství. Buďte proto, ženy, při všem tom mo­derním, vířivém náporu novodobých hesel a smě­rů skutečnými, opravdo­vými ženami, něžnými družkami mužů, neodha­zujte své ženství, to, co vás činí milými a přítul­nými, tak, jako jste byly Od věků, jak vás doby vytvořily. Buďte opatrny, aby vaše věc nevzala úhony.

F.-R. Zásmucký.

Zdroj : „Moravanka“,rok 1929,číslo 233

 

 

                   Ženy dříve ..... a dnes ?

  

     Bože,kolik pravdivých slov od člověka, který žil na počátku minulého století,od muže, který vytušil,jakým směrem se my ženy ubíráme ! Nevěděl,že další spalující válka,hrůza,děs a obrovské ztráty na životech donutí ženy,aby opět vzaly do svých rukou radlice,stouply si v továrnách k pásům a přitom samozřejmě vychovávaly své děti.Samy.Protože naši manželé,tatínci a synové umírali ve světové válce…

S tímto pocitem a vědomím,že jsme schopné muže nahradit, vyrůstají další a další generace.Vzpomeňte na ideál socialistické ženy . Je plně zaměstnána,profesně vytížená (členem brigády socialistické práce a jiných „zájmových,nepovinných“ spolků),vychovává děti, stará se o rodinný krb a taky o svého muže ( v plném rozsahu !) .Je rovnocenným partnerem,protože ZE ZÁKONA jsme si všichni rovni!

 

     Pan Zásmucký svým článkem ženy varoval,aby se z nich nestaly napodobeniny mužů,aby nezapomněly na svou ženskou sílu,která je obdivuhodnou vesmírnou a hlavně TVOŘIVOU energií.Protože žena zůstává silná tehdy,když v sobě tuto bohyni objeví a pěstuje si ji,chrání  a nechá se jí hýčkat a inspirovat.Nejde o sílu paží,jde o sílu nacházející se v trpělivosti,soucitu a něze.

     Ano,poslední století nás ženy donutilo v mnohém muže zastoupit,víme,že to není nemožné,naopak! Jde nám to snadno.Ale při tom si uhájit své ženství………..na tomto poli prohráváme.A můžeme se stokrát obhajovat slovy: Takový je historický vývoj. Ne. Žena je žena a muž je muž. Teprve oba dohromady jsou jedno.Pláčeme nad slabostí našich mužů,ale upřímně,dovolíme jim se projevit v celé své mužské velikosti? Vždyť už jejich otcové nemuseli nám být oporou,možná ani dědové.A pradědové umřeli na bojišti.

 

     Jsem přesvědčena,že je to na nás,ženách,napravit,co se v minulosti pokazilo. Ne tím, že teď začneme ukazovat na odiv svou moc v bankovnictví, na manažerských postech či v politických debatách. To je parketa mužů a jim patří.

Ale být ženou - to znamená být inspirací,nápadem, múzou,myšlenkou,která ponouká dát životu duchovní náboj.Bohyně-Matka dřímá v každé z nás,vede nás cestou pokoje a ponouká nás vytvářet teplo domova,oázu klidu a míru,radosti a odpočinku.Dává nám sílu za všech okolností starat se o své milované, být jim nablízku,když potřebují poradit a povzbudit.

 

Buďme silné ženy,aby mohli být silní i naši partneři.

 

Pak dál a společně bok po boku budeme čelit-Žena a Muž-všem protivenstvím a

těžkostem života. Jen spolu můžeme budovat tento svět.Ženy v ženském a muži

v mužském hábitu.

 

Lenka Balášová, 2011

 

 (Tento článek je možné jakkoli šířit s uvedením zdroje: www.usmev-v-nas.webnode.cz)

Diskusní téma: Ženy za starých dob

Ženy

Datum: 17.04.2011 | Vložil: Lenka

Moc děkuji za vaše příspěvky do diskuze :)

Ženy

Datum: 17.04.2011 | Vložil: Zdenka

Ahoj Leni, to téma, které jsi mi ( i dalším, kterým svět není lhostejný) poslala, je podle mne alfou a omegou bytí. Vždyť jde o člověka! Stále víc člověk dává na vedení rozumu, místo toho, aby se řídil intuici a citem. Ženy se opravdu chtěji vyrovnat mužům a muži, jelikož jim něžná krása chybí hledají tuto krásu v sobě. Vznikají pánská kadeřnictví, pedikůry, nasážní salóny..... - ženy místo toho naopak hledají nejpohodlnější účesy, oblečení, aby měly více času na ,,svou práci" a nebo naopak ( to jsou podle mého ty houževnatější) zvýrazňují svou ,,ženskost" ve vyzývavích ohozech - na zdravého člověka to musí působit groteskně, ale i bolestně. Když to vidím, tak si říkám - ,,Co se asi v tom člověku odehrává - přemáhá se kvůli ambicím nebo to opravdu necítí?" Mám bohužel životní zkušeost se ženou, která je v jádru žena jak má být, ale jeji ambice a touha být nad každým za jakoukoli cenu (myslím tím, že chce mít za všech okolnosti svou ,,pravdu") jsou silnější než ta její skutečná ženskost. Avšak má dar krásy a je si toho vědoma, ale bohužel místo toho,aby toho využívala, tak toho zneužívá. Mnoho let jsem si kladla otázku, je tak drzá nebo tak blbá. Dneska jelikož už znám sílu ženskosti, tak si dovoluji o ni tvrdit, že je blbá. Blbá tak, že si ani neuvědomuje kolik třeba jenom mužům odebírá a ubližuje nejen jim. Tou svou ,,chytrosti", jak si o sobě myslí, dokáže smést i několik lidí najednou - někoho hned, někoho pomaličku na dýl, někoho i po doznívání daných činů. A je na to hrdá! Opovrhuje, ba se i posmívá lidem, kteří si te její síly necení. Emancipace! - ? Muže nejvíc odzbrojuje jednoduchost konání, mateřství, jemnost, péče - to co je nám ženám od Boha dáno. Nenávist mužů vůdčí ženám vzbuzeje především to. že to některé z nás mají vysledováno a použilji to jako léčku a ve správnou chvílí zaúčí k svému prospěchu. Doléhá to potom i na ženy, které tak jednají čistě. Nezbývá než věřit (a stavět i na tom), že existují muží, kteří pravou ženskost vidí a nedávají na to co se jim dává na odiv.

Re: Ženy

Datum: 17.04.2011 | Vložil: Lucie

Nejsmem schopna nic rici, jen tise ve svem srdi souhlasim a rozjimam..

Ženy za starých dob trochu jinak

Datum: 17.04.2011 | Vložil: Miloš Goralčík

Plně souhlasím na fyzické úrovni s historickou degradací ženeské jinové citové energie ve vztahu k mužské jangové tvořivé, ale jen ve smyslu tohoto článku. Jenže pojem muž a žena je jen myšlenková potřeba člověka tyto energie uvěznit a zobrazit si je. Pomiňte na chvíli tuto fyzickou degradaci energií a zkuste se na vše podívat jinak. Každá energie proudí cestou nejmenšího odporu, takže pokud muž bytostně cítí, že je mu lépe v citovém světě, je tam a partnerkou mu je zcela přirozeně žena tvořivá a rázná. Jde si to samo svou cestou - vzniká rovnováha - je jim v tom dobře. Dva muži nebo dvě ženy zjistí, že jim je spolu dobře, a energie se mezi ně zcela nenásilně rozdělí, mužská i ženská - vzniká rovnováha - je jim v tom dobře, žena zjistí, že je jí dobře v kariéře a zcela nenásilně se k ní přidá domácky muž - vzniká rovnováha - je jim v tom dobře. Víte, svět je postavený na rovnováze a prostředky k ní vedoucí si nemusíme nijak pojmenovávat. Otázka zní možná trochu jinak - jde opravdu o nějakou degradaci ženské energie? Říkám, že ne, že ženská energie je s námi stále, s kažým z nás, jen je zapotřebí zapomenout na pojmy a na fyzické projevy a hledat to, v čem je vám dobře. Protože když vám bude uvnitř dobře, můžete si být jistí, že máte tak akorát ženské i mužské energie :) Zdraví vás Miloš:)

Přidat nový příspěvek