Představivost

16.02.2013 15:14

 

Hokynář dal svému pomocníkovi na hlavu nádobu s olejem a nařídil mu, aby ji donesl do domu jedné zákaznice. Ještě dodal: "Ta zákaznice je velmi bohatá a řekla mi, že až jí olej doneseš, dostaneš něco od cesty."
Chlapec šel s olejem a myslel si: "Když je tak bohatá, určitě mi dá tučné spropitné. Za ty peníze si koupím kozu, a až bude mít kůzlata, prodám je a koupím si krávu. Ta kráva bude určitě dávat hodně mléka, a tak si za chvíli ušetřím na buvoly. S nimi budu moci obdělávat pole a vydělám si spoustu peněz, abych si mohl pořídit dům, oženit se s pěknou dívkou a mít krásné děti. Ale nebude mi poroučet. Až mi nařídí, že se mám vrátit brzy domů, řeknu, že ne." Jak si tak říkal to své "ne", zavrtěl hlavou, nádoba s olejem spadla na zem a vzácná tekutina se rozlila. A bylo po snech.

Představivost často předbíhá události. Každý další okamžik vychází z toho, co se odehrává právě nyní. Máš-li olej na hlavě, mysli hlavou, ale střez se jí pohnout. Olej na hlavě a nepozornost hatí všechny plány a působí nepříjemnosti.

 

***
Ramiro Calle: Himalájské příběhy

 

Zdroj : Facebook