Sedmé nebe je...

 

je vizí blaženosti 

 

V mnoha kulturách světa lidé věděli, že cesta vedoucí až k samému vrcholu poznání         ( tedy k Osvícení ) je obtížná,plná bolesti a utrpení ,ale přesto jsou k ní přitahováni svým Srdcem.Věděli,že  stojí za to nevzdát se, ale jít dát a dál. Pokračovat stupínek po stupínku....až k tomu sedmému . Dojít do Sedmého nebe!

 

Tu sílu, která lidské bytosti vede k Osvícení, nazýváme Božskou jiskrou. Je to síla, která nás nutí "vrátit se domů".  

Do blaženosti.

 

Projekt Sedmé nebe je společnou vizí dvou lidských bytostí, které na základně životních a duchovních zkušeností nabízejí mnohá setkání a tvořivé formy růstu vedoucí lidské bytosti od prožitků k poznávání  a pak pochopení

sebe sama.   

 

 

Více se dozvíte na : www.sedme-nebe2.cz